... en Adolf Wilhelm Keim, ambachtsman en uitvinder

Adolf Wilhelm Keim (1851 - 1913) was een bekwame pottenbakker en chemiestudent aan de industrieschool in Augsburg, later docent in Augsburg en Napels en niet in de laatste plaats een geniale uitvinder.

Net zoals eerder de grote dichter en gepassioneerde naturalist J. W. von Goethe hield Keim zich bezig met de chemie van minerale pigmenten en bindmiddelen en de vraag hoe je een verf maakt die het aspect geeft van kalk maar tegelijk zo resistent is als steen.

Zijn onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van een bindmiddel van vloeibaar kaliumsilicaat voor mortels en verven, dat zich uitermate stabiel hecht op een minerale ondergrond.

In 1878 verkreeg hij het keizerlijke octrooi op de door hem uitgevonden KEIM minerale verven en vestigde daarmee nieuwe normen met betrekking tot duurzaamheid en kleurechtheid die tot op de dag van vandaag ongeƫvenaard zijn.